Co nám říká punc?

Nejste si jistí, zda je váš šperk pravý? Podle jakého kritéria se šperky označují a co punc vlastně znamená? Máme pro vás malý návod, jak přijít opuncovaným šperkům na kloub a nespálit se při pořizování nového šperku. Díky tomu budete vědět, zda je vámi zvolený šperk opravdu ryzí, a vy jste neinvestovali do předraženého kousku plechu... 

Dohlíží na to puncovní úřad

Puncem jsou označeny všechny zlaté šperky, které se prodávají v České republice a razí jej nezávislá instituce, tedy Puncovní úřad. Toto puncovní označení garantuje, že výrobek má deklarovanou ryzost udávanou v karátech

Puncovní úřad funguje podle puncovního zákona, který byl naposledy aktualizován k 1. 1. 2014. Ten mimo jiné říká, že každý jednotlivý kus vyrobený v České republice či sem dovezený za účelem tuzemského obchodu musí být předložen Puncovnímu úřadu k přezkoumání ryzosti. Má-li šperk deklarovanou ryzost, je opatřen státní značkou, tedy puncem, která má pro každý kov a každou ryzost jiný tvar.

 

Puncovní úřad

Puncovní značky platné od roku 1993:

Značky platné od roku 1993

České puncy

České puncy vyjadřují kromě základní informace, že byl opuncovaný předmět zkontrolován a shledán správným co do ryzosti, i údaj o použitém kovu, jeho ryzosti a období, kdy byl punc vyražen. U novějších punců lze navíc z písmene v něm obsaženého poznat i pracoviště, které kontrolu a označení provedlo.
P - Praha, J - Jablonec nad Nisou, B - Brno, O - Ostrava, T - Turnov, R - Tábor, Z - Plzeň, L - Olomouc, H - Hradec Králové, K - Červený Kostelec.

Tato písmena jsou situována v blízkosti čísla ryzosti a jsou orientována kolmo ke svislé ose značky. Zboží se považuje za řádně opuncované bez ohledu na pracoviště či úřad, který je označil a nevyžaduje se další dodatečné přezkoušení či označení. Ryzostní číslo pak slouží k rychlé orientaci ohledně ryzosti použitého materiálu. Říká nám, jaký je podíl ryzího zlata a ostatních kovů ve šperku.

Napříkad značka 585/1000 tedy znamená, že z jednoho tisíce dílů výrobek obsahuje 585 dílů ryzího zlata a 415 dílů ostatních kovů.

Přehled označení ryzostí:
585/1000 - jedná se o 14karátové zlato, které obsahuje 585 dílů ryzího zlata a 415 dílů ostatních kovů.
750/1000 - 18karátové zlato. Obsahuje 750 dílů zlata a 250 dílů ostatních kovů.
1000/1000 - jedná se o ryzí zlato s ryzostí 24 KT.

1KT = 1/24 obsahu zlata ve slitině.